IAI Home - Top Level - Feedback

Amdukan Sector / SubSector E

Amdukan Sector / Sakas SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
0112Daghoull B79A110-C
0113Adzang C459666-8
0115Aghzoghz B375853-9
0116Chaput C9C537A-8
0117Ko Vaedza E8CA204-9
0120Lisinar A32569A-A
0211Packer C899863-6
0212Ueghuekh B876331-8
0213Oekhel A352423-C
0216Gukuus C4337A7-6
0219Ugzue E679665-4
0313Tukhsaell B000331-A
0315Tulloz E66A841-7
0316Rongu A550599-8
0411Uelith C6A6425-5
0412Waboosa C464554-A
0413Aagiis D88A345-5
0420Ananir X4539A5-2
0515Angikaeg C510547-9
0516Aethiks B542510-A
0520Erdut E958963-4
0611Umugin C6BA654-A
0618Lagaglorr C568576-6
0619Kuzoghu E84858D-6
0714Gueghu E58A8AB-8
0717Khaedz B674316-A
0811Zunanash BA68653-9
0813Onguegagh C59A425-7
0814Tokgu C3479CE-6
0815Arbug B6428AC-9
0817Kaekuks E5A7221-7


Allegiance Codes