IAI Home - Top Level - Feedback

Amdukan Sector / SubSector J

Amdukan Sector / Ghadz SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
0921Ete Oerr C12068B-9
0922Akamun C233558-9
0923Schwab D6765AB-4
1021Odzue D7AA405-7
1023Denkon B8A5224-8
1123Zuelaeg C000101-A
1128Sigi E43199C-6
1222Digulamgi B520255-9
1226Azaeng Ae C569264-6
1227Mobius X666324-1
1229Aedzllag C87A300-8
1323Kfarrae C355522-7
1324Errghkugh D333599-5
1325Rueghoukh C576424-4
1327Zaliga C7A2110-8
1429Ousknakhs D88A100-9
1430Vaeghz C899410-8
1521Urapaga CAB7110-9
1523Vazukhs A766431-8
1525Mox Nix C354400-9
1526Dharzseg C532452-8
1529Adisapa A59A8AA-A
1622Oerrgadh CA68530-5
1623Kenamkir C387664-6
1626Fongue C888200-5
1627Fritz B310884-B
1630Kaekhouz C966546-5


Allegiance Codes