IAI Home - Top Level - Feedback

Deneb Sector / SubSector E

Deneb Sector / Sabine SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
0113Saarinen B566212-8
0211Suvfoto D95488A-7
0214Musayid E5448AE-5
0217Umiikam DAA6300-5
0218Vanzeti C52A531-C
0311Fennec C556833-8
0316MAGASH A400976-F
0319Cabrini C365510-6
0412Dhapura E579758-7
0415Pharos B593477-8
0417Sui'tang B552864-A
0419Ara Pacis A337678-B
0514Marnie's WorldAA9A324-B
0516Endimyon X555434-1
0517Seleen A310467-E
0518THINGEN B467998-D
0615Anomaly Five X100000-5
0619Sevas Topol D9C3256-7
0713Amirante D210899-4
0715Bahadur A326230-E
0717Rhinom B7768AB-8
0812Cicus E310330-5
0813Makeni E100542-8
0814Amritsar C897535-8
0815Pangumo C35259B-B
0816Coshecawat X100641-1
0819Jehun E66766A-7


Allegiance Codes