IAI Home - Top Level - Feedback

Tienspevnekr Sector / SubSector G

Tienspevnekr Sector / Abrr SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
1718Afrria C203861-8
1719Vitshiedr B554788-6
1813Fla'tichtal A877003-B
1814Shtia A594852-A
1816Zadneeplzhier E000358-B
1818Tlach E9A6000-0
1819Qriazae E645347-6
1911Jetsdaansh D753677-3
1917Vie'eshtaj D355975-7
1918Tietsshie'anz A367445-E
1920Re'shietlezh B66879B-5
2013Ushaddax E558446-7
2015Aqinj A' E654212-5
2016Ievripla D1007A6-7
2018Tsachi A869323-E
2111Tlazzhats C225697-9
2114Daxia E303520-9
2118Zhadrdlins D65A475-6
2119Okriadr C424345-7
2120I'diedrid C556576-5
2211Jdelo A868745-B
2213Amaxu B582443-9
2214Addax A9D2744-D
2216Drunshu D72A455-7
2218Zdiedliv B300456-D
2314Umashaxar B000355-E
2316Shantusax D84A55A-6
2317Korubal A200100-A
2319Vlol C30157A-7
2320Jdianchdlebr E676ABC-7
2411Inchij B5A0405-B
2414Mesh Tuxar B3015AD-C
2415Nasaxu Ar E865889-3
2417Penzdrons B4748B8-8
2419Dliadiets C97A8AC-6
2420Sie'aqr D300502-9


Allegiance Codes