IAI Home - Top Level - Feedback

Tienspevnekr Sector / SubSector I

Tienspevnekr Sector / Echrets SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
0121Ashanedli E200433-7
0122Tlrienz B544720-A
0123Afrapr B9B56AD-B
0124Ietflatliabr A326657-D
0125Ashtsebr C539456-A
0127Te Chtalinj D687533-6
0128Abrsezh D100324-7
0129Kianch I' D8C0455-9
0223Dloradr B257789-9
0224Ieprodr B796000-A
0225Tanshia B6758B7-A
0228Qalo A677755-D
0328Ekradr C58A557-A
0421Yivazzdi B237201-B
0423O'viazhav A794510-C
0424Aldiedria A202220-D
0426Echrets A572335-D
0430Idshozh E413521-7
0521Itschtia A636AEF-E
0523Briej E778121-6
0524Vanie A1308CE-E
0529Shtizatl BA6A652-C
0530Frant A1008B8-D
0622Oia C613532-A
0623Dla'zhdievl D40266B-7
0624Seblia C868300-8
0627E'ta B456645-B
0628Kia Inch B490464-A
0630Brali B85645A-C
0724Chtiepldia C581223-9
0726Plianzhikr A37399B-E
0728Brasiavr E537996-6
0729Eliensh A362886-B
0730Bazhdial E62A423-9
0821Kiabla B87756A-B
0823Enzhna A584843-C
0824Chozherans B8A27BC-A
0825Shtelians C44659E-5
0828Avizazash A482553-E
0830Velshtovl D495264-6


Allegiance Codes